Pada suatu ketika rasul memperoleh beberapa tawanan perang, tiba tiba datang seorang ibu yang sedang mencari bayinya diantara rombongan tawanan perang itu, kemudian sang ibu menemukan bayinya dan sesegera mungkin mendekap bayinya dan menyusuinya dengan penuh kasih sayang.

Demi melihat pemandangan yang mengharukan ini rasu saw bertanya kepada para sahabat “ ataroonaha hazihil marata waladaha ilannaar? ” wahai para sahabat tegalah ibu tersebut mencapampakan anaknya ke dalam api yang menyala, sahabat menjawab demi allah ya rasul tidak mungkin ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api. Maka pada saat itu rasul bersabda. Laallahu arkahamu liibadihi min hazihil ila waladiha” sungguh kasih sayang allah kepada hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Hr muslim

Tidak dipungkiri lagi kasih sayang ibu kepada anaknya bagaikan simpul ikatan yang sangat kuat yang terikat antara dia dan buah hatinya. Jangan kan untuk melemparkan buah hatinya ke dalam api, melihat buah hatinya sedih dan menangis  seorang ibu pasti tidak akan tega. Tapi ketahuilah kasih sayang  allah kepada hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Karena allah memiliki nama yang s yang sangat istimwa yaitu arhamurohimin yaitu dzat yang paling pengasih dan paling penyayang

 

Berbicara mengenai kasih syang allah bagai menyelam di samudera yang tak bertepi alias tidak ada habisnya, sebab kasih sayang allah maha sempurna sehingga tidak berbatas.

Namun ada baiknya untuk menyadari  sisi kasih sayang allah, kita memahami sisi kasih sayang allah pada kita moga bisa menggugah sehingga bisa kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata

Yang pertama alah menunjukan pada kita jalan yang benar, setelah menciptakan manusiadalam bentuk yang sempurbna dan menydiakan sgeala kebutuhan kita di dunia allah tidak lupa menjunjukan jalan yang benar kepada kita, jalan yang semestiknay ditempuh untuk mendatangkan kebagahaian di dunia dan akhirat, sekian banuyak sarana telah disediakan mulai diutus para rasul, diturunkan kitab suci, diciptakan para ulama, ditanamkan fitrah untuk mencari kebenaran pada setiap insan dan masih banyak sarana untuk menemukan kebenaran lainya.

Apalagi di jalam ini teknologi semakin mneunjang untuk mencari kebenaran, ada tv, internet radia buku majalah. Semua itu adalah karunia dari allah

 

Sisi yang kedua dari kasih sayang allah adalah allah memotivasikita mengajak, menyemangati untuk melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar menunjukan jalan keberanaran tapi juga allah memotivasi pada kita dengan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda pada hambanya yang mau mnjalankan kebaikan. Rasul memberitahu bahw hamba yang taat akan mendapat pahala berlipaat ganda sampai 700 kali lipat bahkan lebih, sedang orang melakukan keburujkan dia hanya dapat balasan sesuai yang dia lakukan, seusai hadis dari ibnu abbas

Man hamma bihasanatin walam yagmilaha fakatabaha indahu khasanatan kamilah, barang siapa berniat melakukan kebaikan tapi ga jadi maka dicatat di sisi allah sebagai satu kebaikan penuh. Wain  Man hamma bihasanatin faamilaha katabaha indahllah asrot hasanitin ila sabatin miatin difin ila adafin katsiroh jika adahamba berniat melakukan kebaikan lalu dia melaksanakannya maka allah akana membalasnya di dengan 10 pahala sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu, itulah janji allah bagi yang menjalankan kebaikan.

Sebaliknya fain hamma bisayyiatin falam yamalaha kataballah hasanatan kamilatan barang siapa berniat melakukan kejahatan dan tidak jadi mengerjakannya karna takut ada allah maka baginya satu pahala yang sempurna. Wa in hamma sayyiatan familaha katabaha sayyiatan wahidah, kalua dia sudah berniat melakukan maksiat dan melakukanya maka dicatat di sisi allah hanya satu dosa saja hr bukhori muslim

 

Sisi yang ketikga allah menjanjikan ampunan bagi para pendosa diantara hambanya, tidak hanya memotivasi hambanya melaksananakn kebaikan allah juga menjanjikan ampunan bagi mereka yang enggan untuk taat dan memilih jalan maksiat, sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba andai dia berniat bertobat maka niscaya allah akan berkenan mengampuninya

Allah berfirman ya abna adam lau balaghot zubnubuka amama sama fastaghfaro rtani gofatuka wala ubalii anda dosa kalian setinggi langint kemudian kalian beristighfar dan meminta ampun padaku maka akan aku ampuni dan aku tidak peduli, fain atayta biqurobi ardi bikhotoya falam tusriku bihi sayaian ataytuka maghfirah biqurobil ardi. Wahai anak adam jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebsar bumi asal engkau tidak pernah melakukan dosa sirik niscaya ak akan datangi engkau dengan ampunan sebesar bumi pula.

Hr tarmidzi dinilai hasan oleh albani.

Bahkan allah dengan setia menunggu taubat hambanya siang dan malam, andaikan hambanya tidak bertoba allah tidak akan rugi, lalu kenapa allah membuka pintunya siang dan malam tidak lain karna besarnya kasih sayang allah pada hambanya.

Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yagn menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang  hari untuk menerima taubat hambanya yagn menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Hatta tatluasyamsa fi magribiha, sampai matahari terbit dari barat hr muslim

 

Sisi yang keempat dari sisi kasih syang allah pada hambanya allah memberi kesempatan pada ahli neraka untuk keluar dari neraka dan masuk ek surge, segtelah diberi pengeirangatan begitu rupa di dunia dan kesempatan bertaubat seluas luasnya di dunia tapi masih banyak manusia yang bersikukuh dalam kubangan  dosa sehingga akibatnya masuklah mereka masuk neraka

Setelah para hamba pembangkan itu di panggang di neraka ternayta kasih sayang allah masih dicurahkan kepada mereka yaitu mereka masih memiliki kesempatan untuk dikeluarkan dari neraga dan masuk ke dalam surge asal mereka termasuk golongan kaum muslimin dan tidak pernah melakukan kesyirikan

Dalam sebuah hadis diceritakan oleh rasul mengenai kejadian di hari kiamat yaitu ketika para orang beriman yang sukses melewati jembatan yang membentang di atas neraka dan sukses masuk kedalam surge merka bertanya kepada pada allah kemana teman teman dan saudara2 mereka di dunia yang solat, haji beribadah berasama mereka, maka allah memberi izin kepada mereka untuk mengeluarkan saudara saudanyadari api neraka maka dikeluarkan orang orang yang sudah matang sampai betis dan lulut dikeluarkan allah dari neraka, kemudian hamba itu berkata sudah habis sudah kami keluarkan ya robii, kemudia n allah berfirman kembalilah ke neraka dan keluarkan hamba hamaba yang masih memiliki keimanan walau sebesar dinar maka dikeluarkan kembali dari neraka orang orang yang memiliki keimanan walau sebesar satu dinar, kemudia n orang berimat itu berkata pada allah sudah habis wahai robbi sudah kami keluarkan, kemudian allah berfirman kembalilah ke neraka dan lihatlah ke neraka, keluarkan setiap orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan wlau setengah dinar, maka dikeluarkan dari neraka hamab2 yang memiliki keimanan walau hanya separuh dinar. maka hamba itu ke nerakan dan dikeluiarkan orang oprang dalam jumlah yang banyak lalu menghadap pada allah sudah habis wahai robbi , kembali ke neraka dan keluarkan hamba hamabaku yang memiliki keimanan walau sebutir debu maka orang orang itu dikeluarkan dan orang beriman itu mengatakn sudah habis tidak ada yang tersisa,

Maka pada saat itu allah berfirman syafati malakikan sayfaan anbiyam syafaan muminunn walam yabqo illa arhamurrohimin. Tidak ada yang tersisa kecuali allah yang maha pengasih dan maha penyayang.

Maka dikeluarkan dari neraka orang orang 2 yang sudah menjadi arang karena sangking lamanya berada di neraka, lalu oelh allah dimasukan ke dalam sungai di surge sedikit demi sedikit tubuhnya tumbuh bagai tunas yang ditanam di tanah yang subur hr muslim.

 

Sebenarnya masih banyak kasih syang allah kepada kita yang tidak mungkin dikupas satu ersatu seperti nikmat yang selalu dicurahkan meski kita selalu melakukan maksiat, bahkan terlalu sering allah memberi kasih sayang meski tidak kita mitnta.

Maka apa yang akan kita lakukan untuk membalas kasih sayang allah. Semaksimal apapun usaha yang kita kerahkan bisa dipastikan kita tak akan mempu membalas kasih sayang allahm namun cukuplah kita berusaha dengan mengerahkan segenap usaha untuk merealisasikan hal tersebut, pantaskan layakkah kita membalas kebaikan allah dengan perbuatan maksuat tanpa henti, sungguh sudah saatnya kita berusaha  menjalankan pernintah allah dan menjauhi apa yang dilarang oelh allah dan rasulnya. Lalu kita bisa bersimpuh dan memohon ampunan dan berharap semoga allah berkenan mencurahkan nikmat surganya pada kita semua.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here